VANN OG AVLØP

Vågen AS leverer løsninger til renseanlegg for avløpsvann og prosessvann fra ulike prosesser. Sentralt i disse prosessene står de ulike avvanningssystemene våre så som silskruer, skruepresser, sandfang og sandavvannere. Vi levere også transportskruer med eller uten sentralrør, kverner og arkimedesskruer er også mye brukt.