KVERNER

Vi leverer også startapplikasjonene og styringssystemene du trenger med frekvensstyring for optimal drift av kvern med turtallsregulering, alt iht. kravspesifikasjoner. Blir som standard levert med Siemens PLS og HMI.

Vi leverer industri kverner i de fleste størrelser som enkelt kan tilpasses ulike behov. Utforming av kverner blir tilpasset prosessen den skal stå i. Det blir benyttet gjennomprøvde tekniske løsninger for å redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle tilgang på reservedeler.

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00