AKVAKULTUR

Helt siden den spede begynnelse av oppdrettsnæringen, har bransjen vært avhengig av produkter fra Vågen. Transportskruer, koppelevatorer, redlere med mer brukes i fôrfabrikker, på fôrflåter og i slakteri for transport av ulike produkter bransjen er sårt avhengige av. Kvalitet, og derved driftsikkerhet, står i høysetet. Vi leverer også separasjons- og avvanningsløsninger som sparer bransjen for store transportkostnader og Co2 utslipp. Kverner og løsninger for håndtering av dødfisk er også en del av utstyret vi leverer til denne bransjen.