AKVAKULTUR

Helt siden den spede begynnelse av oppdrettsnæringen har bransjen vært avhengig av produkter fra Vågen. Transportskruer, koppelevatorer, redlere med mer brukes i fôrfabrikker, på fôrflåter og i slakteri for transport av ulike produkter bransjen er sårt avhengige av. Kvalitet, og derved driftsikkerhet, står i høysete. Vi leverer også separasjons og avvanningsløsninger som sparer bransjen for store transportkostnader og Co2 utslipp. Kverner og løsninger for håndtering av dødfisk er også en del av utstyret vi leverer til denne bransjen.