PROSESSINDUSTRI

I prosessindustrien møter vi de strengeste krav til materialkvalitet. Her kan feil valg av byggematerialer få katastrofale følger, maskiner kan tæres vekke i løpet av 1-2 år hvis stålkvaliteten ikke er tilpasset kundens behov. Vi samarbeider tett med våre kunder og stålleverandører for å avdekke så mye som mulig før endelig valg av materialkvalitet i maskinene vi bygger. Salter, baser, syrer, luft og temperaturer er viktige parameter i denne sammenheng.