BERG- OG SMELTEVERK

Til berg og smelteverk leverer vi i all hovedsak transportskruer, doseringsskruer, cellematere, silo ut- og innmatere. Maskinene blir produsert i ulike stålkvaliteter avhengig av kundens preferanser og stålets motstandsdyktighet mot ulike medier. Hardox er mye brukt i denne næringen, men også standard karbonstål, AISI 304 og 316 er vanlig. Fra tid til annen dukker det opp behov ut over dette. Da leverer vi også maskinene våre i Duplex kvaliteter, eller f.eks. AISI 310 som er velegnet ved høye driftstemperaturer.