Vågen AS leverer løsninger for effektiv og rasjonell massehåndtering. I tillegg til tradisjonelle transportskruer, konstruerer og leverer vi utstyr for pressing/avvanning, rensing, miksing, dosering etc.

Vi leverer også koppelevatorer og redlere. Cellesluser, cellematere og spjeld m.m. 

Vår erfaring med utvikling- og produksjon av transportutstyr strekker seg tilbake til 1962. Vi forholder oss til krevende leveranser internasjonalt, der alt utstyr blir designet og dokumentert etter kundens behov.