GJENGESEGMENTER

Dersom de ønsker tilbud på enkle skruesegment eller skruerotor kan de benytte vårt måleskjema for å beskrive produktet.

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00