NÆRINGSMIDDEL

Matvareindustrien har de senere år vært gjennom en enorm utvikling med fokus på matvaresikkerhet. Som leverandør til denne bransjen har vi blitt utfordret til å finne nye produksjonsprosesser for å redusere muligheten for bakterievekst i maskinene våre. Vi tilfredsstiller nå kravene til de største aktørene i denne bransjen og leverer nå løsninger som forenkler renhold og gir mulighet til visuell inspeksjon av alle deler som er i direkte kontakt med produktet. Maskiner til næringsmiddel bør som et minimum produseres i rustfritt stål AISI 304 for å kunne møte kravene til matvaresikkerhet. Vi leverer også maskiner i AISI 316 og Duplex stål der forholdene tilsier at det er best egnet.