UTMATNINGSSKRUER

Svært mange råvarer som benyttes i prosessindustrien kommer i storsekk, containere eller lastes inn i fabrikker med dumpere o.l. Da er det viktig å kunne ta imot store mengder råvarer om gangen, for så å mate dette jevnt ut til den videre bearbeidingsprosessen.

Utmatingsskrue brukes for tømming av beholdere.

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00