UNDERSTØTTELSER

Vågen AS leverer understøttelser for ulike løsninger. Vi kan levere for faste installasjoner eller med hjul for fleksibilitet.

Vi tilpasser understøttelser og oppheng til hvert enkelt anlegg.

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00