STANDARD SKRUER

Ved å standardisere løsninger, kan for eksempel lengdetilpasninger enkelt implementeres uten større kostnader. God produktkvalitet og enkel utskifting av deler sikres også gjennom serieproduksjon og velprøvde løsninger. Vi har utviklet STANDARD Skruer som enkelt kan settes sammen i ulike lengder i de mest brukte dimensjoner. Rotorer med eller uten sentralrør. Transportskruene leveres med elektrisk og hydraulisk drift. Vi leverer også startapplikasjonene og styringssystemene du trenger, alt iht. kravspesifikasjoner. Enkel start/stopp eller frekvensstyring for optimal drift med turtallsregulering.

Vi har utviklet STANDARD Skruer som enkelt kan settes sammen i ulike lengder i de mest brukte dimensjoner. Rotorer med eller uten sentralrør. Transportskruene leveres med elektrisk og hydraulisk drift. Vi leverer også startapplikasjonene og styringssystemene du trenger, alt iht. kravspesifikasjoner. Enkel start/stopp eller frekvensstyring for optimal drift med turtallsregulering

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00