SILSKRUER

Siling, eller avrenning av væske kan være en god måte for avvanning av masse. Spesielt dersom det er mye fritt vann i massen, eller den er skjør, og ikke tåler trykkbelastning. Siling kan også benyttes i direkte kombinasjon med en skruepresse, ved at innløpsdelen av skruen utstyres med f.eks. stavsil eller hullsil.

Kontakt oss: vagen@vagen.no   Telefon: +47 53 43 02 00