ROTORER

Rotorer kan leveres med sentralrør (også kalt kjernerør eller senterrør). Disse er som regel fast opplagret i begge ender og noen ganger også i mellomlager.

Rotorer kan leveres med sentralrør (også kalt kjernerør eller senterrør). Disse er som regel fast opplagret
i begge ender og noen ganger også i mellomlager.
Rotoren er kjernen i enhver skruetransportør. Utforming og materialvalg er basert på over 50 års
erfaring med ulike applikasjoner innen de fleste næringer.

Nedenfor er det vist en del eksempler.

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00

 

Last ned tegning for målsetting av skruerotor enkel

Last ned tegning for målsetting av skruerotor med mellomlager