LØFTESKRUER

Løfteskrue er i utgangspunktet en vertikal eller skråstilt transportskrue. Det er ikke noen terskel for hvor bratt en transportskrue kan transportere, men avhengig av stoffet som skal transporteres er det noen begrensende faktorer som påvirker effektiviteten. Svært mange stoff kan løftes vertikalt, men spesielle krav stilles da til tekniske løsninger i henhold til det aktuelle stoffet som skal løftes.

Det er ikke noen terskel for hvor bratt en transportskrue kan transportere, men avhengig av stoffet som skal transporteres er det noen begrensende faktorer som påvirker effektiviteten. Svært mange stoff kan løftes vertikalt, men spesielle krav stilles da til tekniske løsninger i forhold til det aktuelle stoffet som skal løftes.  

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00