ARKIMEDES SKRUE

Eller Vannskruer brukes for å transportere vann eller andre væsker til et høyere nivå. Fordelen med å bruke skruer fremfor pumper til dette er at det flytende mediet kan inneholde ganske mye faststoff uten at det er til hinder for vannstrømmen i skruen.

En annen viktig fordel med Arkimedes skruepumper er lave kostnader til forbruk og vedlikehold sammenlignet med andre pumpesystemer, takket være sin mekaniske enkelhet. Det er klart at med rotasjonshastighet på 25 til 30 omdr. pr min er slitasjen redusert betydelig i forhold til andre pumpesystemer. Strømforbruket er også lavere enn med sugepumper.

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00