VISJON OG VERDIER

Vågen AS skal være den foretrukne samarbeidspartner i det internasjonale markedet, med enestående spesialkompetanse innen sitt fagfelt og ha spesielt fokus på fremtidsrettede miljøvennlige løsninger.

Våre kjerneverdier er engasjement, redelighet og fleksibilitet.

Engasjert: i form av å være imøtekommende og glad i mennesker, og ha engasjement i våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. 

Redelig: i form av å være en stabil, pålitelig og hederlig aktør. 

Fleksibel: i form av at vi til enhver tid holder fokus på innovasjon, og er løsningsorientert og kreativ.