FORESPØRSEL

Vi er gjerne med å utforme komplette maskiner, systemleveranser, eller andre hensiktsmessige løsninger tilpasset din bedrifts behov. Send oss en beskrivelse av hva du trenger, så kommer vi tilbake med et uforpliktende forslag og pristilbud på løsning. Rett kvalitet til rett tid er viktige faktorer, og gjennom en god kommunikasjon mellom kunde og leverandør, kan vi finne de rette løsningene tilpasset både behov og budsjett.

Telefon: 53 43 02 00

E-post: vagen@vagen.no

 Nyttige avklaringer før valg av endelig løsning:

Hva skal transporteres?

Hvor store mengder pr time i kg eller m3?

Egenvekt på produktet?

Partikkelstørrelse?

Tørrstoffinnhold?

Lengde på transportør?

Løftevinkel eventuelt løftehøyde på transportør?

Begrensinger på bygge størrelser?

Miljø transportøren skal monteres i ute/inne IP grad, Atex sone?

Krav til overflate behandling?

Materialkvalitet karbonstål, rustfritt, syrefast, annet?

Hvordan skal transportøren «mates», fra silo, cellemater, reaktor, trau, annet?

Hvor og hvordan skal transportøren «levere»?

Hvilken funksjon har transportøren, transport, dosering, miksing, kjøling, oppvarming, annet?

Lokk og inspeksjonsluker?

Isolering?

Varmekabler?

Spenning og frekvens?

Turtallsvakt?

Spjeld på inn/utløp pneumatisk, hydraulisk, elektrisk.

Behov for elektro styring?

Produkt eller system leveranse?

Spesielle behov og andre produkter i tilknytning til transportør?

Hva veier tyngst Kvalitet og levetid eller pris?

Reservedeler?

Service og vedlikeholdsavtale?

Er det laget en enkel skisse?

Leveringstid?