PERSONVERNERKLÆRING

Vågen AS Personvernerklæring 

I Vågen AS er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EU’s personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) Denne personvernerklæringen forteller hvordan Vågen AS samler inn og bruker personopplysninger. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Vågen AS. 

Behandlingsansvarlig 
Vågen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, viser til gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). 

Innhenting av personopplysninger 
Vågen registrerer personopplysningene du oppgir i forbindelse med forespørsler/ tilbud, handel, arrangement deltagelse, anbud og prosjekter. 

Personopplysninger som lagres 
Vågen lagrer følgende opplysninger: for- og etternavn, tittel, e-postadresse, telefonnummer, land, bedrift, relatert bedriftsinformasjon, din jobbrolle (heretter «personopplysninger») samt kjøpshistorikk. 

Formål 
Vågen bruker personopplysningene med det formål å ivareta deg som kunde, leverandør eller samarbeidspartner og eventuelt firma du representerer sine interesser. Vi behandler opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også informasjon for å kunne gi deg informasjon, tilbud, service i forbindelse med ditt kjøp eller våre kjøp, og tidligere forespørsler. Dette gjøres gjennom e-post, SMS, telefon, brev eksempelvis nyheter og kampanjer, produkter, arrangementer og promoteringer fra Vågen 

Juridisk grunnlag 
Hjemmel for å behandle personopplysningene: 
Artikkel  6, §1, GDPR General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp og tidligere forespørsel via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Utlevering av opplysninger til tredjepart 
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen deles nødvendige opplysninger med våre samarbeidspartnere: 

  • Samarbeidspartnere i prosjekt. 
  • SuperOffice: VågenCRM system. 
  • Azets Insight AS (PowerOffice) for regnskap 
  • Invensys AS – Datasystemer/servere 

Sletting av personopplysninger 
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt arkiv frem til du gir beskjed om at dette skal slettes. Dette ser vi som nødvendig for å ivareta dine (og eventuelt firma du representerer) sine interesser. Da våre produkter er skreddersydde løsninger, ser vi dette som nødvendig for å kunne hjelpe deg med reservedeler og service. For øvrig følges bokføringsloven og regnskapsloven. 

Rettigheter for den registrerte 
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Ta kontakt med vårt personvernombud. 

Personvernombud 
Vi har et personvernombud, Heidi Landesom påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Ved spørsmål, eller dersom du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, ta kontakt med personvernombudet på heidi @ vagen.no. Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndighetene i Norge kan kontaktes via datatilsynets hjemmesider (datatilsynet.no).  

Informasjonssikkerhet 
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgang og tilgangskontroll. Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale. 

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes. 

Endringer i personvernserklæringen 
Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere denne personvernserklæringen når som helst. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.  

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft 

Hvilke personopplysninger nettsiden samler inn 

Informasjonskapsler (Cookies) 
Vi bruker informasjonskapsler og nettvarder til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider (websidens navigasjonsinformasjon). Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.   

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis informasjonskapsler og nettvarder brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig. 

Innebygd innhold fra andre nettsteder 
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. 

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Analyse 
Vi bruker Google Analytics til å analysere websidetrafikk. Besøk på siden blir registrert med IP, men informasjonen er anonymisert. Google Analytics lagrer data i datasentre i Europa som er underlagt Europeisk GDPR regelverk. 

Facebook 
Vi benytter oss av Facebook Business Manager. Der lager vi også annonser og innhold mot vår målgruppe. Vi vil alltid forholde oss til Facebooks til enhver tid gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR. 

Instagram 
Vi benytter oss av Instagram. Der lager vi også annonser og innhold mot vår målgruppe. Vi vil alltid forholde oss til Instagram til enhver tid gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR. 

LinkedIn 
Vi benytter oss av LinkedIn. Der lager vi også annonser og innhold mot vår målgruppe. Vi vil alltid forholde oss til LinkedIn til enhver tid gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR. 

 

 

Effektiv dato for den siste oppdateringen av personvernserklæringen 20.02.2024.