Kvalifikasjoner

Produktkvalitet er viktig for Vågen AS og våre kunder. Vi har derfor fokus på kvalitet i hele verdikjeden. Vågen AS er NS-EN ISO 9001:2008 godkjent av ROLI Certification AS, samt registrert hos Achilles Joint Qualification System og FPAL som kvalifisert leverandør til olje og gass industrien.

Vågen AS kvalitetssertifikat ihht NS-EN ISO 9001:2015.

 

Kvalifikasjonssertifikat fra Achilles JQS for leverandører til olje og gass industrien i Norge og Danmark.

Kvalifikasjonssertifikat fra FPAL for leverandører til olje og gass industrien i Storbrittania, Irland og Nederland.