Avvanning

Vågen AS leverer løsninger til renseanlegg for avløpsvann, kloakk- og prosessvann fra ulike prosesser. Sentralt i disse prosessene står de ulike avvanningssystemene våre så som silskruer, skruepresser og sandavvannere.

Her kan du gjøre dine egne beregninger i forhold til avvanning: https://avvanning.no/

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00