OVAL DISK AVVANNER

Vågen ODA er en energieffektiv faststoff-væske separator med selvrensende funksjon og høy kapasitet. Åpningen mellom de faste og de roterende ovale ringene slipper væsken gjennom og fører og presser faststoffet videre i prosessen. Rotasjonen mellom ringene renser systemet og forhindrer tilstopping av det tørkede slammet. Prosessen kan kjøres kontinuerlig og er automatisert. Det er lavt behov for operatørstyring og den selvrensende funksjonen gir god flyt i separasjonsprosessen. De ovale roterende ringene transporterer slammet mot utløpet av maskinen samtidig som de separerer vannet fra slammet. Oppbyggingen av systemet er enkelt og krever lite vedlikehold. Lav rotasjonshastighet gir lang driftstid og lave vedlikeholdskostnader. Sammenlignet med andre avvanningssystemer har Vågen ODA lavt energiforbruk. Energiforbruket varierer fra 0.2 kW til 1.5 kW fra den minste til den største maskinen som gir fra 23 til 130 m3 /time kapasitet. Separatoren er et komplett slamavvanningssystem som kan tilpasses de fleste prosesser og næringer. Systemet kan leveres med tilhørende systemer for innmating og utmating, og kan opereres som en kontinuerlig prosess. ODA - Egenskaper Ingen tilstopping eller oppbygging av slam Kontinuerlig seperasjon av partikkelvæske og selvrensing under drift. De oscillerende diskene renses samtidig som det avvanner og driver slammet mot utløpet. Stabil avvanningskapasitet Gjennom selvrensing og uavbrutt operasjon gir systemet høy kapasitet og sikrer jevn drift. Lang serviceintervall Enkel struktur og lav rotasjonshastighet gir lange vedlikeholds – og serviceintervaller. Slitasje og behov utskiftning av slitedeler er lave sammenlignet med annet tilsvarende utstyr. Applikasjoner Vågen ODA kan effektivt avvanne de fleste typer slam og gir gode resultater både med og uten bruk av polymer. Maskinen brukes verden over i mat og fiskeindustrien, men avvanner og renser slam fra et bredt utvalg industrier

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00

 

ODA - Egenskaper

Ingen tilstopping eller oppbygging av slam

Kontinuerlig partikkel-væske seperasjon og selvrensing under drift. De oscillerende diskene renses samtidig som det avvanner og driver slammet mot utløpet.

Stabil avvanningskapasitet

Gjennom selvrensing og uavbrutt operasjon gir systemet høy kapasitet og sikrer jevn drift.

Lang serviceintervall

Enkel struktur og lav rotasjonshastighet gir lange vedlikeholds – og serviceintervaller. Slitasje og behov utskiftning av slitedeler er lave sammenlignet med annet tilsvarende utstyr.

Applikasjoner

Vågen ODA kan effektivt avvanne de fleste typer slam og gir gode resultater både med og uten bruk av polymer. Maskinen brukes verden over i mat og fiskeindustrien, men avvanner og renser slam fra et bredt utvalg industrier.