MULTIDISK SKRUEPRESSER

RENSING OG AVVANNING I SAMME MASKIN Vågen AS leverer løsninger til renseanlegg for avløpsvann, kloakk og slamvann fra ulike prosesser. Hoved-produktet i denne prosessen er Vågen Multi Disk Skruepresse som benytter ulike polymertilsetninger for å binde avfallet i avløpsvann, kloakk og prosessvann. Det blir benyttet gjennomprøvde tekniske løsninger for å redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle tilgang på reservedeler Meget gode resultater kan dokumenteres innenfor de fleste bransjer. Tørrstoffinnhold fra 15% - over 40%. Kan samle opp 97% av partiklene, fra en konsentrasjon så lavt som 1-3% Avvanner medier som andre maskiner ikke klarer. Kontakt oss for å få tilgang til testpresse.

Multi Disk Skruepresse er et avansert slamavvanningssystem med et design som forhindrer tilstoppelse, og som har et svært lavt energiforbruk. Avvanner slam som andre presser sliter med.

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00