KJØLE- OG VARMESKRUER

Termisk påvirkning av masser er vanlig i prosessindustrien. Vågen sine kjøle- eller varmeskruer, kan produseres med kjøling/varme både i kappen, sentralrøret og i vingene/gjengesegmentene, avhengig av kjøle/varme behov. Stoffets egenskaper er også medvirkende i våre beregninger og konstruksjon, både vedrørende termiske egenskaper, men også i forhold til kondensering, "klabbing" osv. Vågen kan også levere trykksatte systemer, dokumentert og godkjent i forhold til trykkdirektivet (Pressure Equipment Directive, PED, 97/23/EC).

Kjøleskrue brukes for nedkjøling og transport av masse. Den kan også nyttes til oppvarming.

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00