Standard skruer

Vi har utviklet STANDARD Skruer som enkelt kan settes sammen i ulike lengder i de mest brukte dimensjoner. Rotorer med eller uten sentralrør. Transportskruene leveres med elektrisk og hydraulisk drift. Vi leverer også startapplikasjonene og styringsystemene du trenger, alt iht. kravspesifikasjoner. Enkel start/stopp eller frekvensstyring for optimal drift med turtallsregulering.

 Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00

skruetransportør

transportskrue

Ved å standardisere på løsninger, kan for eksempel lengdetilpasninger enkelt implementeres uten større kostnader. God produktkvalitet og enkel utskifting av deler sikres også gjennom serieproduksjon og velprøvde løsninger.