Silskruer

Avrenning kombinert med transport av våt-masse. Illustrasjon viser Silskrue og presse montert sammen.

Siling, eller avrenning av væske kan være en god måte for avvanning av masse. Spesielt dersom det er mye fritt vann i massen, eller den er skjør, og ikke tåler trykkbelastning. Siling kan også benyttes i direkte kombinasjon med en skruepresse, ved at innløpsdelen av skruen utstyres med f.eks. stavsil eller hullsil. 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00