Rotorer

Rotoren er kjernen i enhver Skruetransportør. Utforming og materialvalg er basert på over 50 års erfaring med ulike applikasjoner innen de fleste næringer. Nedenfor er det vist en del eksempler.

Rotorer kan leveres med sentralrør (også kalt kjernerør eller senterrør). Disse er som regel fast opplagret i begge ender og noen ganger også i mellomlager. 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00

 

Last ned tegning for målsetting av skruerotor enkel

Last ned tegning for målsetting av skruerotor med mellomlager