Miksere

En meget effektiv Mikser er vist på illustrasjonen nedenfor, beregnet for blanding av et gitt volum.

Vågen har levert svært mange applikasjoner for miksing av forskjellige masser. Batch miksing, som vist på bildet er én løsning. 

I mange tilfeller ønsker man heller en kontinuerlig mikse prosess, noe som enkelt lar seg kombinere i en mikse/transportskrue. 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00