Dokumentasjon

Våre produkter CE merkes og dokumenteres ihht gjeldende regler og direktiver, så som; Forskrift om maskiner, FOR-2009-05-20-544 (Maskindirektivet 2006/42/EC), Trykkdirektivet (PED 97/23/EC) , ATEX direktivet (94/9/EC) eller andre internasjonale krav. Vågen Transportskruer kan konstrueres, produseres og dokumenteres slik at de møter ATEX krav for operasjon i sone 1 og sone 2. For sone 1, er DNV ansvarlig for oppbevaring av Teknisk Fil i 10 år.

God dokumentasjon og relevante sertifikater for maskinene er avgjørende for en vellykket og fullgod leveranse.

Dette inkludere også gode brukermanualer for lagring, håndtering, installasjon og igangkjøring, samt operasjon og vedlikehold

undefined

ATEX

ATEX side 2

image