Transportskruer

Vågen AS leverer komplette løsninger med Transportskruer til Norsk industri onshore og offshore. Vår standard, er levering av Transportskruer tilpasset kundens unike behov. Det blir benyttet gjennomprøvde tekniske løsninger, for å redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle tilgang på reservedeler. Vi har gode kvalitetssystemer og prosjektstyringsprosesser, for å kunne levere rett produktkvalitet til rett tid.

Se video av vår transportskrueløsning for borekakshåndtering, levert til Statoils Grane-plattform, som opereres av Odfjell Drilling.

Vågen leverer transportskruer som benyttes til en rekke formål. For enkelhets skyld har vi valgt å bruke benevnelsene som beskriver skruens primære egenskaper. I trau og rotor benytter vi materialer som vanlig stål, slitestål, rustfritt-/syrefast stål, polyetylen, eventuelt kombinasjoner av disse. Til drift brukes elektromotorer eller hydrauliske motorer - med gir og lager fra anerkjente leverandører. Solide akseltetninger er standard. Alle våre produkter modelleres i - Autodesk Invontor 3D.

Eksempel på transportskruer
Transportskrue: For flytting av masse.
Doseringsskrue: For utmating av et bestemt volum.
Utmatingsskrue: For tømming av beholdere.
Løfteskrue: I utgangspunktet en vertikal eller skråstilt transportskrue.
Fordelingsskrue: For transport til flere utløp.
Silskrue: For transport av våt masse kombinert med avrenning av veske.
Kjøleskrue: For nedkjøling og transport av masse. (Kan også nyttes til oppvarming)
Skruepresse: For avvanning og transport.
Mikse: For blanding av ulike masser i en kontinuerlig prosess, eller i "batch".

Reservedeler
Gjengesegmenter: Til utskiftninger på eksisterende skrue eller bygging av ny rotor.
Skruespiraler: Til senterløse skruer.
Rotorer: Til nye og eksisterende skruer.

Dokumentasjon
CE Merking
Maskindirektivet
Trykkdirektivet
ATEX direktivet

Kvalitet
Vårt kvalitetstyringssystem, sertifisert ihht. NS-EN ISO 9001:2008, sammen med gode prosesser for prosjektgjennomføring, sikrer at våre leveranser blir levert til avtalt pris, med rett kvalitet og til rett tid.