Kverner

Vi har utviklet vår egen industri kvern som enkelt kan tilpasses ulike behov. Utforming av kniver og mellomrom kan endres. Innløpstrau med lokk produsert i AISI 304 og endebryter kan også leveres. Det blir benyttet gjennomprøvde tekniske løsninger for å redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle tilgang på reservedeler.

 Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00

Vi leverer også startapplikasjonene og styringssystemene
du trenger med frekvensstyring for optimal drift av kvern med
turtallsregulering, alt iht. kravspesifikasjoner.
Blir som standard levert med Siemens S7-1200 PLS og HMI

undefined