Dokumentasjon

Våre Cellematere CE merkes og dokumenteres ihht gjeldende regler og direktiver (så som; Maskindirektivet, Trykkdirektivet, ATEX direktivet). Cellematere kan konstrueres, produseres og dokumenteres slik at de møter ATEX krav for operasjon i sone 1 og sone 2.

undefined

Dekra

Dekra 2

TUV