GJENGESEGMENT

Dersom De ønsker tilbud på enkle skruesegment eller skruerotor kan De benytte vårt målskjema for å beskrive produktet.

 

 Målskjema