Dokumentasjon

Våre produkter CE merkes og dokumenteres ihht gjeldende regler og direktiver (så som; Maskindirektivet, Trykkdirektivet, ATEX direktivet). Vågen Transportskruer kan konstrueres, produseres og dokumenteres slik at de møter ATEX krav for operasjon i sone 1 og sone 2. For sone 1, er DNV ansvarlig for oppbevaring av Teknisk Fil i 10 år.

undefined

ATEX

ATEX side 2

image