Kontakter i firbindelse med Haaheim seminaret 2017

Vi vil sette pris på å høre fra Dem, og svarer gjerne på spørsmål De måtte ha. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Vågen AS, Vågsmarka 9, 5680 Tysnes

E-post: vagen@vagen.no

Telefon: +47 53 43 02 00